Festina Lente
Festina Lente

CONTRAVENTIA la legea circulatiei

CONTRAVENTIA este fapta de incalcare a regulilor de circulatie rutiera care prezinta un pericol social mai redus decat INFRACTIUNEA.

 CONTRAVENTIA este sanctionata astfel:

A. SANCTIUNE PRINCIPALA: Avertismentul sau amenda contraventionala.
     1. AVERTISMENTUL - constă în atenţionarea verbală sau scrisă a contravenientului, însoţită de recomandarea de a respecta dispoziţiile legale.
     2. AMENDA CONTRAVENŢIONALĂ - se stabileşte în cuantumul determinat de valoarea numărului punctelor-amendă aplicate. Un punct-amendă reprezintă valoric 10% din salariul minim brut pe economie, stabilit prin hotărâre a Guvernului.
Astăzi - 1 p.a. = 145 lei.
Contravenţiilor prevăzute în OUG 195/2002 li se stabilesc clase de sancţiuni cărora le corespunde un număr de puncte-amendă, în funcţie de gravitatea faptelor şi de pericolul social pe care acestea îl prezintă.
Clasele de sancţiuni sunt următoarele:
a) clasa I - 2 sau 3 puncte-amendă;
b) clasa a II-a - 4 sau 5 puncte-amendă;
c clasa a III-a - de la 6 la 8 puncte-amendă;
d) clasa a IV-a - de la 9 la 20 puncte-amendă;
e) clasa a V-a - de la 21 la 100 puncte-amendă.  Contravenţiile prevăzute la clasa a V-a de sancţiuni se aplică persoanelor juridice.
 B. SANCŢIUNILE CONTRAVENŢIONALE COMPLEMENTARE: au ca scop înlăturarea unei stări de pericol şi preîntâmpinarea săvârşirii altor fapte interzise de lege şi se aplică prin acelaşi proces-verbal prin care se aplică şi sancţiunea principală a amenzii sau a avertismentului.
 Sancţiunile contravenţionale complementare sunt următoarele:
a) aplicarea punctelor de penalizare;
b) suspendarea exercitării dreptului de a conduce, pe timp limitat;
c) confiscarea bunurilor destinate săvârşirii contravenţiilor prevăzute în prezenta ordonanţă de urgenţă ori folosite în acest scop;
d) imobilizarea vehiculului;
e) radierea din oficiu a înmatriculării sau înregistrării vehiculelor declarate potrivit legii fără  stăpân sau abandonate.